Obraz2

 

 

Nazwa i cel projektu:

Rozbudowa hali magazynowej oraz przyzakładowej oczyszczalni ścieków firmy Tarsmak

Projekt dotyczył rozbudowy istniejącej hali magazynowej, co umożliwiło zwiększenie przestrzeni do przechowywania produktów i materiałów. Rozbudowa ta była kluczowa dla dalszego rozwoju firmy, umożliwiając lepszą organizację przestrzeni i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Dodatkowo, projekt obejmował również modernizację i rozbudowę przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Ta część projektu miała na celu nie tylko poprawę efektywności procesów produkcyjnych, ale także zwiększenie dbałości o środowisko poprzez bardziej zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Zakupiono także nowe, niezbędne wyposażenie dla obu obiektów, co pozwoliło na pełne wykorzystanie potencjału rozbudowanej infrastruktury i zwiększenie ogólnej produktywności firmy. Inwestycje te miały znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, otwierając nowe możliwości i umacniając jego pozycję na rynku.

 

Beneficjent:

Tarsmak Gondek i Wspólnicy Spółka Komandytowa

 

Całkowita wartość projektu wyniosła:

  • netto 5 809 602,89 zł
  • brutto 7 145 811,55 zł
  • w tym wartość dofinansowania 2 532 251,13 zł

 

Pozostałe informacje:

Przedsięwzięcie sfinansowano z funduszy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Zdjęcia:

hala i placplac

 chlodnia

wozki

regaly1  regaly2